Αρχική

Παρουσίαση επιχειρήσεων

Δημιουργούμε το προφίλ και δίνουμε λύσεις σε επιχειρήσεις, για την ανάδειξη των υπηρεσιών και των προϊόντων τους, σε έντυπη μορφή και στο διαδίκτυο.

Ανάπτυξη ιστοσελίδων

Σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδας παρουσίασης επιχείρησης και δυνατότητες διαχείρισης δεδομένων.

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος για την αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης.

Υποστήριξη

Η ιστοσελίδα σας χρειάζεται μία τακτική συντήρηση για να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων της. Παρέχουμε την τεχνική υποστήριξη για την βελτιστοποίηση και την ενημέρωση της. Προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό να διασφαλίσουμε την καλή και ομαλή λειτουργία του ιστότοπου της επιχείρησής σας.

Γραφιστικές υπηρεσίες

Σχεδιάζουμε τον λογότυπο που θα συνοδεύει την επωνυμία της επιχείρησής σας. Σχεδίαση επαγγελματικών καρτών.