Ασφάλειες Calliope

Επανασχεδίαση επαγγελματικής κάρτας χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο λογότυπο και χρωματική παλέτα της επιχείρησης.

Η εκτύπωση έγινε σε χαρτί gr με ματ πλαστικοποίηση σε Α’ και Β’ όψη.