Υποστήριξη

Απόδοση ιστότοπου στο μέγιστο των δυνατοτήτων.

Κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες και παρέχουμε τεχνική υποστήριξη με σκοπό να διασφαλίσουμε την ομαλή παρουσία της επιχείρησής σας στο διαδίκτυο.

Lite

€8/μήνα

 • Ενημερώσεις πρόσθετων
 • Ενημερώσεις θεμάτων
 • Καθαρισμός βάσης δεδομένων
 • Μηνιαίο Backup
 • Μηνιαίος έλεγχος απόδοσης
 • Ενημερώσεις ευπάθειας
 • Έλεγχος ασφάλειας
 • Μηνιαία αναφορά
 • Ευθύνη καλής λειτουργίας
 • Υποστήριξη (4 ώρες ετησίως)

Basic

€16*/μήνα

 • Ενημερώσεις πρόσθετων
 • Ενημερώσεις θεμάτων
 • Καθαρισμός βάσης δεδομένων
 • Καθημερινό Backup
 • Ενημερώσεις ευπάθειας
 • Αυτόματος έλεγχος ασφάλειας
 • Έλεγχος uptime
 • Μηνιαία αναφορά
 • Ευθύνη καλής λειτουργίας
 • Υποστήριξη (6 ώρες ετησίως)

*Συμπεριλαμβάνει την αγορά εργαλείων

Advanced

€24*/μήνα

 • Ενημερώσεις πρόσθετων
 • Ενημερώσεις θεμάτων
 • Καθαρισμός βάσης δεδομένων
 • Καθημερινό Backup
 • Αυτόματος έλεγχος απόδοσης
 • Ενημερώσεις ευπάθειας
 • Αυτόματος έλεγχος ασφάλειας
 • Έλεγχος uptime
 • Έλεγχος ανακατευθύνσεων
 • Μηνιαία αναφορά
 • Ευθύνη καλής λειτουργίας
 • Υποστήριξη (8 ώρες ετησίως)

*Συμπεριλαμβάνει την αγορά εργαλείων

Στις τιμές δεν αναγράφεται ο Φ.Π.Α. 24%.